Nationale Asduif De Hoop Rummen – De Gouden Veer 2021

Nationale Asduif 2021 uitgereikt door het Verbond ‘De Hoop Rummen – De Gouden Veer’

∙ Alle liefhebbers in België komen in aanmerking voor deze gratis prijzen in elk van de 3 categorieën (O-Y-J).

۰ Prijzenpot:  1ste  asduif  →  70 €  +  trofee                  4de  asduif  →    20 €

2de  asduif  →   50 €                                   5de  asduif  →     15 €

3de  asduif  →     30 €

۰ Criteria: – de periode van 12.06 tot en met het tweede weekend van september komt in aanmerking;

– alle vluchten van de kleine en grote snelheid, kleine en grote halve fond worden aanvaard;

– slechts één uitslag per weekend wordt toegestaan (geen midweekse snelheidsvluchten);

– 5 vluchten dienen ingestuurd te worden;

– enkel prijzen per 10-tal worden in aanmerking genomen;

– bij een gelijke stand bepaalt de kleinste coëfficiënt de rangschikking;

– men moet aan een totaal van minimum 2000 km komen;

– er dienen minstens 50 duiven aan de wedstrijd hebben deelgenomen.

∙ Voor verdere informatie kan u hier steeds terecht op 011 58 24 34 of davy.tournelle@skynet.be.

∙ Per brief of via e-mail dient de aanvraag ons te bereiken voor eind november → Rediers Ann Grote Baan 12

3454 Rummen  of  davy.tournelle@skynet.be.

∙ De originele resultaten moeten achteraf kunnen voorgelegd worden bij vraag van de inrichters.

∙ Bij eventuele betwistingen behoudt de organisatie alle recht op een definitieve uitspraak.

∙ Tijdens de kampioenenviering van 2021 worden deze gratis prijzen overhandigd aan de rechtmatige en

aanwezige liefhebbers (nadien vervalt alle recht). Indien er omwille van de coronacrisis geen kampioenenviering kan worden georganiseerd, vervalt deze wedstrijd.

∙ De winnaars van deze wedstrijd hebben enkel recht op hun prijzengeld indien zij een bon voor een jonge duif
schenken aan de maatschappij. (geen bon = geen prijs)